Chi phí mua xe - Honda ôtô Tiền Giang - Trung Lương - 0919457677

Chi phí mua xe

ƯỚC TÍNH CHI PHÍ MUA XE ÔTÔ HONDA

Mức biểu phí trên đây là tạm tính và có thể thay đổi do sự thay đổi của thuế và các bên cung cấp dịch vụ khác.

Khu vực II: Gồm các TP trực thuộc trung ương (trừ TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh), các TP trực thuộc tỉnh và các thị xã

Khu vực III: Gồm các khu vực khác ngoài khu vực I và khu vực II nêu trên

Giá xe (bao gồm VAT):                  418,000,000 VNĐ

Phí trước bạ (10%) TẠM TÍNH     41,800,000 VNĐ

Phí đăng ký                                   20,000,000 VNĐ

Phí kiểm định                                340,000 VNĐ

Phí sử dụng đường bộ                 1,560,000 VNĐ

Bảo hiểm TNDS                            NaN VNĐ

Khoản vay (Đã bao gồm phí lăn bánh                           0 VNĐ

Số tiền trả tháng đầu (Vay 7 năm)                                 0 VNĐ

Số tiền trả tháng đầu (Vay 6 năm)                                 0 VNĐ

Số tiền trả tháng đầu (Vay 5 năm)                                 0 VNĐ

Số tiền trả tháng đầu (Vay 4 năm)                                 0 VNĐ

Số tiền trả tháng đầu (Vay 3 năm)                                 0 VNĐ

Số tiền trả tháng đầu (Vay 2 năm)                                 0 VNĐ

Số tiền trả tháng đầu (Vay 1 năm)                                 0 VNĐ

0374011900

BÁO GIÁ NHANH